home gfgfgf vdfdfg
 

 

صفحه اصلیمعرفی دفترمدیریتعضویت و آیین نامه هاالمپیاد دانشجوییهمایش سالانهکارگاه های آموزشی پروژه های دانشجوییپذیرش بدون آزمونبنیاد ملی نخبگانتماس با ما

عضویت و آیین نامه های دفتر


عضویت در دفتر هدایت استعدادهای درخشان دانشگاه بوعلی سینا به صورت دائم یا موقت می باشد. جهت دریافت اطلاعات تکمیلی در خصوص شرایط عضویت می توانید آیین نامه عضویت را مطالعه نمایید. جهت اقدام برای عضویت به سامانه دفتر هدایت استعدادهای درخشان وارد شوید و اطلاعات پژوهشی خود را وارد نمایید

تذکر مهم: سامانه به گونه ای طراحی شده است که نیاز به وارد نمودن اطلاعات آموزشی نیست 

دریافت:
آیین نامه عضویت

ورود به سامانه دفتر هدایت استعداد درخشان