فراخوان پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان دانشگاه بوعلی سینا در مقطع کارشناسی ارشد به شیوه استاد محور

فراخوان پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان دانشگاه بوعلی سینا در مقطع کارشناسی ارشد به شیوه استاد محور


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

 فراخوان پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان دانشگاه بوعلی سینا در مقطع کارشناسی ارشد به شیوه استاد محور

دانشگاه بوعلی سینا بر اساس آیین نامه پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در دوره تحصیلی کارشناسی ارشد به شیوه استاد محور مبتنی بر رفع نیاز های کشور مصوب جلسه 78 مورخ  30/7/1401 شورای هدایت استعداهای درخشان وزارت عتف از میان دانشجویان واجد شرایط در قالب طرح های مورد تایید در سامانه نظام ایده ها و نیاز ها (نان) به شرح جدول زیر و با میزبانی اعضاء هیات علمی معرفی شده برای مهرماه سال 1403 -1402دانشجو می پذیرد.