بیست و هشتمین المپیاد علمی دانشجویی غیر متمرکز


دفتر هدایت استعدادهای درخشان دانشگاه بوعلی سینا به عنوان مسئول و مجری برگزاری المپیاد علمی-دانشجویی غیر متمرکز منطقه 4 در استان های همدان-مرکزی-قم و قزوین، اولین مرحله بیست و هشتمین المپیاد غیر متمرکز علمی-دانشجویی را  در 15 اردیبهشت 1402 برگزار می نماید. محل برگزاری آزمون متعاقبا اعلام خواهد شد.

 

برنامه امتحانی

 

  •  دانشجویان سایر دانشگاه ها جهت ثبت نام در آزمون (رشته های زیر) با دفتر هدایت استعدادهای درخشان دانشگاه خود یا واحدهای مربوط دانشگاه خود تماس حاصل فرمایند
  • دانشجویان دانشگاه بوعلی سینا حداکثر تا پایان16 بهمن ماه 1401 با گروه آموزشی خود تماس حاصل فرمایند.

- آزمون در رشته های زیر برگزار می‌شود.

زبان و ادبیات فارسی، الهیات و معارف اسلامی، علوم اقتصادی، علوم تربیتی، حقوق، شیمی، فیزیک، زیست شناسی، ریاضی، آمار، مهندسی برق،   مهندسی شیمی، مهندسی عمران، مهندسی مکانیک، مهندسی کامپیوتر، مهندسی صنایع، مهندسی کشاورزی (زراعت و اصلاح نباتات)، مجموعه علوم جغرافیا، روانشناسی، مجموعه علوم زمین و مجموعه مهندسی مواد و متالورژی،  سلولهای بنیادی و مهندسی بافت

-دانشجویان هر یک از دانشگاه‌های دولتی، آزاد، پیام نور و  غیر انتفاعی در استان های اراک-قزوین-قم و همدان می‌توانند با رعایت ضوابط زیر در آزمون شرکت نمایند.

 -هریک از دانشگاه های دولتی مجاز است که تیم شرکت کننده (حداکثر پنج نفر)  را با رعایت شرایط بند 4 زیر و طبق ضوابطی که دانشگاه برای رشته های خود تعیین می‌کند،  در زمان مقرر انتخاب و از طریق معاونت آموزشی دانشگاه به دبیرخانه المپیاد علمی دانشجویی غیر متمرکز منطقه 4 اعلام کند.

 -هر یک از مجمو عه های  دانشگاه های آزاد، پیام نور و  غیر انتفاعی واقع در استان های هر منطقه مجاز است که در هریک از رشته های آزمون، یک  تیم حداکثر پنج نفره از میان همه واحد های دانشگاهی مجموعه خود در قطب را انتخاب و در زمان مقرر به قطب اعلام کند. چگونگی انتخاب تیم ها از میان همه دانشگاه های مجموعه مربوط به عهده دانشگاه های آزاد، پیام نور و غیر انتفاعی است. به منظور ایجاد شرایطی برای ارزیابی مؤثر دانشجویان در هر مجموعه پیشنهاد می شود که تیم ها از طریق یک آزمون مشترک در میان همه واحد های مربوط انتخاب شوند.

-در هر رشته یک تیم حداکثر  پنج نفره معرفی شود.

-دانشجویان سال سوم و چهارم که در حال تحصیل می باشند مجاز هستند در آزمون المپیاد شرکت نمایند. ارسال گواهی اشتغال به تحصیل دانشجویان معرفی شده به دبیرخانه المپیاد الزامی است.

- در رشته سلولهای بنیادی و مهندسی بافت دانشجویان رشته های زیست شناسی، مهندسی صنایع، مهندسی کشاورزی، مهندسی شیمی، شیمی، مواد و متالوژی، می توانند شرکت کنند. البته متقاضیان شرکت در رشته سلول های بنیادی نمی توانند در رشته اصلی خود داوطلب باشند.

فهرست ماشین حساب های مجاز در آزمون المپیاد