*** توجه*** : دریافت پرونده در مرحله تکمیل ظرفیت پذیرش بدون آزمون کارشناسی ارشد1401  تا 29 ام تیرماه 1401 تمدید شد.

این فرصت به هیچ عنوان قابل تمدید نمی باشد. مدارک بصورت حضوری دریافت می شود.

 

 

اطلاعیه تکمیل ظرفیت پذیرش بدون آزمون کارشناسی ارشد سال 1401:

 

متقاضیانی که تا کنون پرونده خود را ارسال ننموده اند و قصد استفاده از این تسهیلات را دارند،حداکثر تا تاریخ 20 تیرماه
با روشی که در زیر آمده، مدارک خود را به این دفتر ارسال نمایند طبیعی است پذیرش این دسته از متقاضیان با بررسی و تایید شورای دفتر و در صورت امکان انجام خواهد شد. اولویت با متقاضیانی است که قبلا پرونده داده اند و متقاضیان جدید در اولویت بعد قرار می گیرند.

مهلت ارسال مدارک: 20 تیر 1401
 

 

اطلاعیه :

مهلت ثبت نام پذیرش بدون آزمون مقطع کارشناسی ارشددر سال 1402-1401 تا 25 اسفند ماه  1400 تمدید شد

 

 

 

 

پذیرش بدون آزمون کارشناسی ارشد در سال ۱۴۰2 -۱۴۰1


دفتر هدایت استعدادهای درخشان دانشگاه بوعلی سینا به عنوان مسئول و مجری پذیرش بدون آزمون کارشناسی ارشد دانشگاه بوعلی سینا بر اساس آیین نامه پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان و شیوه نامه داخلی این پذیرش، مصوب شورای آموزشی دانشگاه، از بین دانشجویان کارشناسی پیوسته واجد شرایط دانشگاه‌های دولتی، تعداد محدودی را در مقطع کارشناسی ارشد بصورت بدون آزمون پذیرش می‌نماید.
          

با توجه به شرایط و ماهیت پذیرش بدون آزمون، اکیدا توصیه می شود متقاضیان در آزمون سراسری نیز شرکت نمایند.
                       

 

مهلت ارسال مدارک:

25 اسفند ماه ۱400

 

نحوه ارسال مدارک:

متقاضیان  مدارک خود را از طریق پست پیشتاز با ذکر موارد زیر بر پشت پاکت

"نام و نام خانوادگی-نام دانشگاه محل تحصیل-دانشکده-رشته و گرایش"

به آدرس

همدان، دانشگاه بوعلی سینا، ساختمان مرکزی، دفتر هدایت استعدادهای درخشان

ارسال نمایند

 

شرایط عمومی


در زمان ارسال مدارک باید همه نمرات دروس متقاضی تا پایان نیمسال ششم بجز نیمسال تابستان بعد از نیمسال ششم ثبت نهایی شده باشد

 

دانشجویان کارشناسی پیوسته (روزانه و شبانه) باید پس از شش نیمسال (بجز نیمسال تابستان بعد از نیمسال ششم) با گذراندن سه چهارم واحد کد رشته کارشناسی خود، جزء پانزده  درصد برتر هم رشته و هم ورودی خود باشند و حداکثر در ۸ نیمسال (۳۱ شهریور ماه ۱۴۰1) فارغ‌التحصیل گردند. دانشجویان دانشگاه بوعلی سینا که جزء ده درصد بعد از پانزده درصد اول هستند نیز در صورت تمایل می توانند برای استفاده از این تسهیلات اقدام نمایند.


شرایط اختصاصی

این شرایط به صورت "شیوه­ نامه دفتر هدایت استعدادهای درخشان دانشگاه بوعلی سینا در پذیرش بدون آزمون کارشناسی ارشد" شورای آموزشی دانشگاه مطرح و مصوب گردید (دریافت شیوه نامه)

رشته و گرایش های مورد پذیرش

جهت دریافت اطلاعات مربوط به رشته و گرایش های کارشناسی ارشد می توانید به سایت دانشگاه بوعلی سینا بخش رشته های تحصیلی در بخش آموزش مراجعه نمایید  دریافت رشته و گرایش های کارشناسی ارشد

مدارک مورد نیاز

.      یک نسخه تصویر شناسنامه

·      یک نسخه تصویر کارت ملی (پشت و رو)

·      یک قطعه عکس ۴×۳ که به فرم های اطلاعات آموزشی الصاق شده باشد.

·      یک نسخه کارنامه کامل تحصیلی (از شروع تحصیل در مقطع کارشناسی)

·      یک نسخه فرم تکمیل شده اطلاعات آموزشی که عکس متقاضی در محل مربوط الصاق شده است

متقاضیان دانشگاه بوعلی سینا نیاز به تایید فرم اطلاعات آموزشی توسط معاونت آموزشی ندارند ولی بقیه موارد باید بطور کامل تکمیل شود.

·      ارائه کپی پرداخت  ۵۰۰۰۰۰ ریال (معادل پنجاه هزار تومان

-     نحوه پرداخت: پرداخت بر اساس شناسه از طریق سامانه پرداخت الکترونیکی دانشگاه (ورود به سامانه پرداخت)

-     شناسه پرداخت: ۴۶۱۶۱۸۴ (الزامی است)

-     گروه: دفتر استعدادهای درخشان

-     عنوان پرداخت: خدمات پذیرش و فارغ التحصیلی دانشجویان

 نکات مهم

·      مسئولیت صحت اﻃﻼﻋﺎت ارﺳﺎﻟﻲ ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﻣﺘﻘﺎﺿﻲ ﺑﻮده و در ﺻﻮرت ﻋﺪم ﺻﺤﺖ، داﻧﺸﮕﺎه بوعلی سینا ﻫﻴﭻ ﻣﺴئوﻟﻴﺘﻲ در قبال آنها ندارد و با متقاضی مطابق قانون برخورد خواهد شد

·      مبلغ واریز شده به  هیچ وجه به متقاضی ﻋﻮدت داده ﻧﺨﻮاﻫﺪ شد

·      مدارک ارسال شده به  هیچ وجه به متقاضی ﻋﻮدت داده ﻧﺨﻮاﻫﺪ شد

·      به مدارک ناقص و ارسال شده پس از مهلت مقرر ترتیب اثر داده نخواهد شد

·      پذیرش اولیه از طریق سایت دفتر اطلاع رسانی خواهد شد، لذا از مراجعه حضوری جداً خودداری نمایید

·     مبلغ واریز شده و ﻣﺪارک ارسال شده به  هیچ عنوان به متقاضی ﻋﻮدت داده ﻧﺨﻮاﻫﺪ شد

·      با توجه به شرایط و ماهیت پذیرش بدون آزمون، اکیدا توصیه می شود متقاضیان در آزمون سراسری نیز شرکت نمایند 

                  آیین نامه، شیوه نامه اجرایی و فرم‌های مربوط:

·      دریافت شیوه نامه

·      دریافت فرم اطلاعات آموزشی