اخبار

اطلاعیه دوم دفتر هدایت استعدادهای درخشان در مورد پذیرش داوطلبان بورس صنعت ضمن عرض تبریک خدمت پذیرفته شدگان محترم، به اطلاع می رساند که طبق برنامه زمانی زیر جلسات مصاحبه از داوطلبان عزیز...

چهارشنبه، ۲۲ شهریور ۱۴۰۲

مطلب انتخاب شده دیگر موجود نیست.