سمینار دانشجویی

 

دفتر هدایت استعدادهای درخشان سمینارهای دانشجویی برگزار می کند. دانشجویان دانشگاه که تمایل به ارایه فعالیت های پژوهشی خود هستند با در نظر گرفتن موارد زیر می توانند درخواست خود را به دفتر ارسال نمایند. این سمینار ها (تا اطلاع ثانوی) بصورت مجازی در اتاق جلسات دفتر به آدرس http://vc.basu.ac.ir/talent/ برگزار می شود. زمان برگزاری از طریق سایت دفتر و در صورت عضویت در لیست ایمیل دفتر از طریق ایمیل به اطلاع خواهد رسید.

دانشجویانی که جهت دریافت اطلاعات مربوط به سمینار های دفتر و موارد دیگر تمایل به عضویت درلیست ایمیل این دفتر را دارند، یک ایمیل با عنوان "شماره دانشجویی-نام دانشجو-درخواست عضویت در لیست ایمیل دفتر" به آدرس
    Talentbasuseminar@gmail.com    ارسال نمایند.

نکات مهم

  1. تکمیل و تایپ همه قسمت های فرم الزامی است.
  2. عکس ارایه دهنده به فرم الصاق شده باشد.
  3. فرم با فونت B Zar و اندازه فونت 8 تکمیل گردد.
  4. تاریخ های لازم در تکمیل فرم به صورت روز-ماه-سال تکمیل شوند
  5. گواهی ارایه به ارایه دهنده داده می شود.
  6. مطالب سمینار برگرفته از مقالات علمی پژوهشی چاپ شده ارایه دهنده و در زمان تحصیل (مقطع فعلی) ایشان باشد
  7.  فرم و موارد مندرج در آن به تایید استاد راهنما برسد.
  8. درخواست متقاضی در صورت نیاز داوری خواهد شد.
  9. زمان سمینار بر اساس زمان ارسال آخرین ویرایش که به تایید دفتر رسیده است تعیین می شود.


شیوه ارسال مدارک

فرم درخواست سمینار و  کلیه مدارک مربوط (مقالات مندرج در فرم) در یک پوشه که با شماره دانشجویی متقاضی نامگذاری شده است قرار گیرد.
فایل زیپ شده پوشه مذکور به آدرس  Talentbasuseminar@gmail.com ارسال گردد.
ایمیل با عنوان "شماره دانشجویی-نام دانشجو-درخواست سمینار"  ارسال گردد.
فرم درخواست در دو نسخه "ورد" و "پی دی اف" ارسال گردد.

دریافت فرم درخواست ارائه سمینار