تماس با ما

گواهی رتبه برتر آموزشی توسط دفتر استعدادهای درخشان صادر نمی شود. گواهی رتبه و معدل برای دانشجویان توسط واحد آموزش دانشکده و برای فارغ التحصیلان توسط واحد دانش آموختگان صادر می گردد.

جهت صدور گواهی، فرم تکمیل شده درخواست گواهی به همراه اسکن کارت ملی و کارت دانشجویی به ایمیل دفتر با موضوع گواهی عضویت یا پذیرش بدون آزمون ارسال می شود.

جهت عضویت، فرم اطلاعات آموزشی و پژوهشی تکمیل و با رعایت نکات زیر به همراه مستندات به دفتر هدایت استعدادهای درخشان تحویل داده می شود.

نکات مهم:

​​​​​​​1.    فرم اطلاعات آموزشی-پژوهشی با فونت B Zar و اندازه فونت 8 تکمیل گردد

2.    تاریخ­ های لازم در تکمیل فرم به صورت روز-ماه-سال تکمیل شوند. 

3.    مستندات پژوهشی مربوط به زمان تحصیل دانشجو قابل ارائه و امتیازدهی هستند.

4.    علاوه بر تکمیل قسمت مربوط به استاد راهنما در فرم اطلاعات، کلیه مستندات پژوهشی باید توسط استاد راهنما تائید شود.

5.    مدارک و مستنداتی که نیاز به تائید اساتید راهنما، گروه آموزشی یا شورای پژوهشی دارند، ارائه نامه تائید مربوط الزامی است.

6.    فرم اطلاعات پژوهشی به همراه مستندات پژوهشی، توسط معاونت پژوهشی دانشکده امتیازدهی می گردد.  

 

موارد آموزشی و پژوهشی مورد نیاز  

 1. مقالات علمی پژوهشی

 2. مقالات کنفرانسی

 3. اختراع

 4. اکتشاف

 5. طرح های پژوهشی

 6. جذب اعتبار گرنت

 7. رتبه های برتر آزمون سراسری ( اول، دوم و سوم کارشناسی ارشد و دو و نیم انحراف معیار کارشناسی)

 8. دانشجوی نمونه کشوری

 9. پذیرش بدون آزمون

 10. رتبه های برتر المپیادهای علمی-دانشجویی، مسابقات و جشنواره‌ها

 11. پروژه های دانشجویی زیر نظر دفتر

 12. تالیف و ترجمه کتاب (تخصصی)

 13. عضویت فعال در انجمن های علمی

 

ساعت پاسخ گویی حضوری از ساعت 10 الی 12 می باشد.

ایمیل : talent@basu.ac.ir


تلفن:  31401544 081 

داخلی 1544 ساعت پاسخگویی: 10 الی 12