اطلاعیه: بنا به درخواست دانشجویان متقاضی، مهلت ثبت نام پذیرش بدون آزمون کارشناسی ارشد 1404-1403 تا 15 اسفند ماه 1402 تمدید شد.

اطلاعیه: مهلت ثبت نام پذیرش بدون آزمون کارشناسی ارشد 1404-1403 تا 8 اسفند ماه 1402 تمدید شد.

پذیرش بدون آزمون کارشناسی ارشد در سال 1404-1403

                 دفتر هدایت استعدادهای درخشان دانشگاه بوعلی سینا به عنوان مسئول و مجری پذیرش بدون آزمون کارشناسی ارشد دانشگاه بوعلی سینا بر اساس آیین نامه پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان و شیوه نامه داخلی این پذیرش، مصوب شورای آموزشی دانشگاه، از بین دانشجویان کارشناسی پیوسته واجد شرایط دانشگاه‌ها، تعداد محدودی را در مقطع کارشناسی ارشد  بصورت بدون آزمون پذیرش می‌نماید.
                 با توجه به شرایط و ماهیت پذیرش بدون آزمون، اکیدا توصیه می شود متقاضیان در آزمون سراسری نیز شرکت نمایند.             

 مهلت ارسال مدارک:  حداکثر 30 بهمن ماه 1402

 نحوه ارسال مدارک:

1-متقاضیان دانشگاه بوعلی سینا: به صورت حضوری هر روز ازساعت 10 الی 12در مهلت مقرر مدارک خود را به دفتر هدایت استعدادهای درخشان واقع در سازمان مرکزی دانشگاه بوعلی سینا تحویل نمایند.

2-متقاضیان ساایر دانشگاهها: مدارک خود را از طریق پست پیشتاز با ذکر موارد زیر بر پشت پاکت

"نام و نام خانوادگی-نام دانشگاه محل تحصیل-دانشکده-رشته و گرایش"

به آدرس: همدان-دانشگاه بوعلی سینا-ساختمان مرکزی-دفتر هدایت استعدادهای درخشان

ارسال نمایند.

شرایط عمومی:

-دانشجویان کارشناسی پیوسته ورودی سال 1399 (روزانه و شبانه) باید پس از شش نیمسال (بجز نیمسال تابستان بعد از نیمسال ششم) با گذراندن سه چهارم واحد کد رشته کارشناسی خود، جزء بیست  درصد برتر هم رشته و هم ورودی خود باشند و حداکثر در 8 نیمسال (31 شهریور ماه 1403) فارغ‌التحصیل گردند.

-دانشجویان دانشگاه بوعلی سینا که جزء ده درصد بعد از بیست درصد اول هستند نیز در صورت تمایل می توانند برای استفاده از این تسهیلات اقدام نمایند.

شرایط اختصاصی:

-این شرایط به صورت "شیوه­ نامه دفتر هدایت استعدادهای درخشان دانشگاه بوعلی سینا در پذیرش بدون آزمون کارشناسی ارشد" شورای آموزشی دانشگاه مطرح و مصوب گردید. (دریافت شیوه نامه)
رشته و گرایش های مورد پذیرش:

-جهت دریافت اطلاعات مربوط به رشته و گرایش های کارشناسی ارشد می توانید به گروه آموزشی یا  معاونت تحصیلات تکمیلی دانشکده مراجعه نمایید.

مدارک مورد نیاز:

.  یک نسخه تصویرصفحه اول شناسنامه

·  یک نسخه تصویر کارت ملی (پشت و رو)

·  دو قطعه عکس ۴×۳ جهت الصاق به فرم اطلاعات آموزشی

·  یک نسخه کارنامه کامل تحصیلی (از شروع تحصیل در مقطع کارشناسی)

·  دو نسخه فرم تکمیل شده اطلاعات آموزشی که عکس متقاضی در محل مربوط الصاق شده است

  * متقاضیان دانشگاه بوعلی سینا نیاز به تایید فرم اطلاعات آموزشی توسط معاونت آموزشی ندارند ولی بقیه موارد باید بطور کامل تکمیل شود.

-   ارائه کپی پرداخت  2000000 ریال (معادل دویست هزار تومان)

  -  نحوه پرداخت: پرداخت بر اساس عنوان از طریق سامانه پرداخت الکترونیکی دانشگاه (ورود به سامانه پرداخت)

 -  مرکز درآمد:حوزه معاونت  آموزشی و تحصیلات تکمیلی

 -  گروه پرداخت: دفترهدایت استعدادهای درخشان

 -  عنوان پرداخت: خدمات پذیرش و فارغ التحصیلی دانشجویان

نکات مهم:

  • مسئولیت صحت اﻃﻼﻋﺎت ارﺳﺎﻟﻲ ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﻣﺘﻘﺎﺿﻲ ﺑﻮده و در ﺻﻮرت ﻋﺪم ﺻﺤﺖ، داﻧﺸﮕﺎه بوعلی سینا ﻫﻴﭻ ﻣﺴئوﻟﻴﺘﻲ در قبال آنها ندارد و با متقاضی مطابق قانون برخورد خواهد شد.
  • مبلغ واریز شده به  هیچ وجه به متقاضی ﻋﻮدت داده ﻧﺨﻮاﻫﺪ شد.
  • مدارک ارسال شده به  هیچ وجه به متقاضی ﻋﻮدت داده ﻧﺨﻮاﻫﺪ شد.
  • به مدارک ناقص و ارسال شده پس از مهلت مقرر ترتیب اثر داده نخواهد شد.
  • پذیرش اولیه از طریق سایت دفتر اطلاع رسانی خواهد شد، لذا از مراجعه حضوری جداً خودداری نمایید.

*با توجه به شرایط و ماهیت پذیرش بدون آزمون، اکیدا توصیه می شود متقاضیان در آزمون سراسری نیز شرکت نمایند .

 آیین نامه، شیوه نامه اجرایی و فرم‌های مربوط:

· دریافت شیوه نامه

· دریافت فرم اطلاعات آموزشی